Szybki kontakt:
Tel. 513 120 062
biuro@herbamedic.pl
kontakt:   
W przypadku braku kontaktu z telefonem 513 120 062 prosimy
                o kontakt telefoniczny 
pod nr 501 40 50 10

Jesteśmy firmą o wielopokoleniowej  tradycji w produkcji świec  do uszu i konch do uszu  tzw. Hopi  do świecowania uszu  oraz świec do terapeutycznego, malezyjskiego masażu brzucha.
 Na wiedzę o produkcji świec do uszu i konch do uszu  oraz samego zabiegu świecowania uszu i konchowania uszu zebrały się doświadczenia kilku pokoleń homeopatów, terapeutów i bioenergoterapeutów podparte solidną wiedzą medyczną z zakresu otolaryngologii, homeopatii i aromaterapii.
         
           Nasza siedziba znajduje się w najbardziej ekologicznych rejonach kraju, w obrębie 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, Puszczy Zwierzynieckiej  oraz
Grzędy Sokalskiej i Rezerwatu Przyrody Skarpa Dobużańska. Tereny te objęte są programem Eko – Natura 2000. W promieniu 0k. 100 km nie ma przemysłu, są to tereny rolne, z przewagą gospodarstw ekologicznych. 
       Dzięki temu materiał biologiczny z którego korzystają pszczoły z licznych na tych terenach pasiek, jest czysty, wolny zarówno od zanieczyszczeń chemicznych jak wirusologicznych i chorobowych, tak często spotykanych wśród pasiek umiejscowionych w rejonach mocno uprzemysłowionych.
Czystość wosku, potwierdzona przez Laboratorium Badania Produktów Pszczelich w Puławach, jest
zgodna z polską normę PN-72/R – 78890 
         Wszystkie nasze świece do uszu i konchy do uszu produkowane są tradycyjnymi technikami w całości ręcznie, w zaostrzonych warunkach sanitarnych zgodnych z HACCP zapewniających czystość mikrobiologiczną i sterylność procesu produkcji. Wszyscy pracownicy posiadają książeczki zdrowia.
Nasze świece  i konchy posiadają certyfikat bezpieczeństwa CE
Z naszych świec korzystają specjaliści bioenergoterapii, homeopatii i kosmetologii, gabinety SPA, odnowy biologicznej itp. oraz rzesza indywidualnych odbiorców w Polsce i na świecie. 
 


RODO

Szanowni Państwo,
 
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Respektując przepisy prawa i mając na względzie dbałość o Państwa prawo do prywatności podajemy informację na temat Państwa danych osobowych znajdujących się w naszej bazie.
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest 
J-Art Herbamedic Jolanta Górczyńska z siedzibą: Dobużek-Kolonia 37, 22-650 Łaszczów

 
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
- wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy
- działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.
 
W zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych możemy powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych współpracującym z nami podmiotom (takim jak: biuro księgowe, firma kurierska, Poczta Polska  czy dostawca usług informatycznych). Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają również Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO.
W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów reklamowych drogą elektroniczną. W takim przypadku wystarczy wysłać wiadomość z cofnięciem zgody na adres:
biuro@herbamedic.pl
 
Chcielibyśmy podkreślić, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
W sprawach danych osobowych można kontaktować się z nami:
- pocztą elektroniczną pod adresem:
biuro@herbamedic.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu 48 501 40 50 10  lub 48 513 120 062,
- pocztą tradycyjną: J-Art Herbamedic Jolanta Górczyńska, Dobużek – Kolonia 37, 22-650 Łaszczów
 
Z poważaniem

 
Jolanta Górczyńska
J-Art Herbamedic


Kopiowanie i powielanie bez zgody firmy J-Art Herbamedic jest ZABRONIONE i grozi konsekwencjami prawnymi.